Total Confidence Series

FLUSHING

 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรายแรกที่มีระบบการชำระล้างแบบ SIPHON WASH ผสานกับพลังน้ำดูด (Flush) เพียง 3 ลิตร และ 4.5 ลิตร
 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรายแรกที่มีระบบการชำระล้างแบบ WASH DOWN ด้วยประสิทธิภาพความแรงของน้ำในการชำระเพียง 3 ลิตร และ 4.5 ลิตร
 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรายแรกที่มีระบบการชำระล้างแบบ SIPHON JET ผสานกับพลังน้ำดูด (Flush) เพียง 3 ลิตร และ 4.5 ลิตร
 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่มีระบบการชำระล้างผสานกับพลังน้ำดูด (Flush) ด้วยการใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร
 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรายแรกที่มีระบบการชำระล้างแบบ WASH DOWN ด้วยประสิทธิภาพความแรงของน้ำในการชำระเพียง 3 ลิตร และ 6 ลิตร
 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรายแรกที่มีระบบการชำระล้างแบบ SIPHON WASH ผสานกับพลังน้ำดูด (Flush) เพียง 3 ลิตร และ 6 ลิตร
 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรายแรกที่มีระบบการชำระล้างแบบ SIPHON JET ผสานกับพลังน้ำดูด (Flush) เพียง 3 ลิตร และ 6 ลิตร
 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่มีระบบการชำระล้าง ผสานกับ
  พลังน้ำดูด (Flush) ด้วยการใช้น้ำเพียง 6 ลิตร
 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่มีระบบการชำระล้าง ผสานกับ
  พลังน้ำดูด (Flush) ด้วยการใช้น้ำเพียง 6 ลิตร
 • สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่มีระบบการชำระล้างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบหัวฉีด ( JET HOLE ) ที่ช่วยส่งน้ำในการชำระอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร