Mogen BLUETECH

ล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมในห้องน้ำเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ความสุขกับเทคโนโลยีล้ำใหม่กับ MOGEN
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงรูปลักษณ์สวยงาม ยังแฝงการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น

PRIMO SERIES

PRIMO SERIES

ที่หนึ่งของชุดสุขภัณฑ์ไฮเทคจากโมเก้น ด้วยการเสริมเทคโนโลยี BLUETECH ที่เพิ่มประสิทธิภาพการขำระล้าง สุขอนามัย ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน จนได้รับการขนานนามว่า Primo Series