ชุดอุปกรณ์กดชำระซ่อนผนัง พร้อมปุ่มกดน้ำและเฟรมติดตั้ง SP71

ชุดอุปกรณ์กดชำระซ่อนผนัง พร้อมปุ่มกดน้ำและเฟรมติดตั้ง
W506 x D165 x H1200 mm.