MOGEN เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

MOGEN เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

บริษัท โมเก้น(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และฟังสัมมนา

ในหัวข้อ “ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ , Trend อสังหาริมทรัพย์ ปี 2561” และ

ดาวรุ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561” โดยนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้สร้างมิติใหม่แห่งการเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ,CEO บริษัท All Inspire จำกัด (มหาชน),

MD บริษัท เปี่ยมสุข กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา จ.เชียงใหม่