MOGEN เข้าร่วมงานมุทิตาจิต รดน้ำดำหัว สถาปนิกอาวุโส ทักษิณ

MOGEN เข้าร่วมงานมุทิตาจิต รดน้ำดำหัว สถาปนิกอาวุโส ทักษิณ

บริษัท โมเก้น(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานมุทิตาจิต รดน้ำดำหัว สถาปนิกอาวุโส
ประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมาของสถาปนิกภาคใต้ ในงานจัดมีกิจกรรมรดน้ำดำหัว
ขอพรจากสถาปนิกอาวุโส งานงานเลี้ยงสังสรรค์ บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
โดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานนี้จัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกอาวุโส
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
ณ ร้านอาหาร CELLO VILLE อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา