MOGEN เข้าร่วมงานเลี้ยง "Dinner Talk" สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

MOGEN เข้าร่วมงานเลี้ยง "Dinner Talk" สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

บริษัท โมเก้น(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานเลี้ยง “Dinner Talk” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ รู้ลึกผังเมืองนนทบุรีฉบับใหม่และอนาคตตลาดอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี ในงานมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมการแสดงดนตรีจาก ป๊อด โมเดิร์นด็อก งานเลี้ยงรับประทานอาหาร จัดโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพยนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนช์ จ.นนทบุรี