งานรดน้ำ-ดำหัว “ดำหัว - คัวฮอม ปีเส็ด” สถาปนิกล้านนาประจำปี 2561

งานรดน้ำ-ดำหัว “ดำหัว - คัวฮอม ปีเส็ด” สถาปนิกล้านนาประจำปี 2561

บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานรดน้ำ-ดำหัว สถาปนิกล้านนาประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561
ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ล้านนา) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม จัดงานรดน้ำ ดำหัวสถาปนิกอาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฎิบัติ สืบทอดกันมาทุกๆ ปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “ดำหัว - คัวฮอม ปีเส็ด”
ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน