MOGEN  เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ "ONE BELT, ONE ROAD อภิมหาโปรเจค มุ่งสู่ EEC ”

MOGEN เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ "ONE BELT, ONE ROAD อภิมหาโปรเจค มุ่งสู่ EEC ”

บริษัท โมเก้น(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ "ONE BELT, ONE ROAD
อภิมหาโปรเจค มุ่งสู่ EEC " การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันอังคารที่ 20 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี