“ดอกไม้ ถวายพ่อหลวง” กราบพระบาทครั้งสุดท้าย ด้วยใจลูก

“ดอกไม้ ถวายพ่อหลวง” กราบพระบาทครั้งสุดท้าย ด้วยใจลูก

นายพงษ์ธร วานิชพงษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ

พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 599 ดอก 

เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วยการถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย

 

วันที่ 29 กันยายน 2560 
นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี
เป็นเกียรติรับมอบดอกไม้จันทน์ 599 ดอก จากตัวแทน
บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด 
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี