ภาพบรรยากาศงาน ประชุมสัญจรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ภาพบรรยากาศงาน ประชุมสัญจรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

รวมภาพบรรยากาศ งาน“ประชุมสัญจรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย”
ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทาง MOGEN ก็ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไปเมื่อวันที่ 27- 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

#MOGEN #ประชุมสัญจรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย