ประกาศรางวัล MOGEN Let’s Celebrate 15th Years Anniversary

ประกาศรางวัล MOGEN Let’s Celebrate 15th Years Anniversary

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับแพคเกจทัวร์ บินเที่ยวตุรกีฟรี ! ทั้ง 12 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการติดต่อกลับผู้โชคดี จึงขออัพเดตรายชื่อผู้โชคดี ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. วีระพงษ์ กรานวงศ์ กรุงเทพฯ 09567902XX
2. นิธานิณ จงกลสุนทรกุล กรุงเทพฯ 08637311XX
3. พิชัย มีคำวัง เชียงใหม่ 09514111XX
4. นำพล ธรรมงวรพร กรุงเทพฯ 09239878XX
5. กรรณิกา ก่อสร้าง เชียงราย 09361535XX
6. Richard malcolm sealy กรุงเทพฯ 09089335XX
7. พินิจ หอมลำดวน กรุงเทพฯ 08631087XX
8. ฮงค์ฑัย แซ่ตัน สุราษฎร์ธานี 06224345XX
9. นวลนิจ แมธะสัน กรุงเทพฯ 09298971XX  (สละสิทธิ์)
10. สมบูรณ์ เจริญไทยกิจ กรุงเทพฯ 08189991XX  (สละสิทธิ์)
11. บจก. เจ สาม เค กรุงเทพฯ 08181840XX
12. โกวิท สุวรรณบูรณ์ กรุงเทพฯ 08445011XX (สละสิทธิ์)
12. วัดป่าน้ำโจน (คุณ นุชนารถ) (แทนคุณโกวิท)

 

เงื่อนไขการดำเนินการ

 1. ลูกค้า End User Scan QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ( กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล , เลขที่ใบเสร็จ, ซื้อจากหน้าร้าน, เบอร์โทรติดต่อ และ E-mail พร้อมถ่ายรูปใบเสร็จ Upload ในเว็บไซต์
 2. ลูกค้า End User ต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากทีมงานตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับรูปภาพใบเสร็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลทันที
 3. หลังจากทีมงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ Email/SMS ตอบกลับการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. สถานที่จับรางวัล Showroom STWO คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม กทม. 10240
 5. จับรางวัลวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.
 6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Website: www.mogen.co.th , Facebook Fanpage: www.mogen.co.th วันที่ 9 มีนาคม 2563
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าหน้าร้านเท่านั้น ไม่รวมลูกค้าโครงการ
 8. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนชิงรางวัลไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล และไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอน เป็นเงินสดได้
 9. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผลผู้โชคดี (ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าเชื้อเพลิงการบิน ที่พัก รถโดยสาร ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว)
 10. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง และต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าประเทศตุรกีได้
 11. ผู้ได้รับรางวัลสามารถให้ผู้อื่นไปแทนได้ (ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าเชื้อเพลิงการบิน ที่พัก รถโดยสาร ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว) โดยต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ล่วงหน้าภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 13. พนักงานและครอบครัว บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด และร้านค้า / บริษัท ที่ร่วมรายการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ใบขออนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง เลขที่ ๑๓๑๙ / ๒๕๖๒
 16. ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage และ www.mogen.co.th