ภาพบรรยากาศงาน MOGEN เข้าร่วมงาน ASA NIGHT 2019 จังหวัดขอนแก่น

ภาพบรรยากาศงาน MOGEN เข้าร่วมงาน ASA NIGHT 2019 จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 MOGEN ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสถาปนิกล้านนา 2562 เมืองหมุดหมาน จังหวัด ขอนแก่น

จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เหล่าบรรดาสถาปนิกและทาง MOGEN

ได้พูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล

--------------------------------------

MOGEN : Bring Pleasure to Unique Space

นำความสุขสู่พื้นที่ ที่ตอบโจทย์ความเป็นคุณ

----------------------------------------------------------