MOGEN ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

MOGEN ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

MOGEN ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณนราทร ธานินพิทักษ์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา วาระปี 2562-2564 ในงานสถาปนานายกและคณะกรรมการ ประจำปีบริหาร 2562-2564 ของ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา