MOGEN มอบ เครื่องสุขภัณฑ์ แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

MOGEN มอบ เครื่องสุขภัณฑ์ แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณพงษ์ธร วานิชพงษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ มอบ เครื่องสุขภัณฑ์ (ชักโครก) แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 มูลค่า 20,000 บาท โดยมี คุณไพรัช สงวนไพรดอน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดี