บรรยากาศงาน DINNER TALK  "สถาปนิก เชียงใหม่" วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562

บรรยากาศงาน DINNER TALK "สถาปนิก เชียงใหม่" วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562

บรรยากาศงาน DINNER TALK  "สถาปนิก เชียงใหม่" วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 - 23.00 น. 
@ร้าน Soho The Club Chiangmai อาคาร B ชั้น 1 ห้างพรอมเมนาดา เชียงใหม่
--------------------------------------
MOGEN : Bring Pleasure to Unique Space
นำความสุขสู่พื้นที่ ที่ตอบโจทย์ความเป็นคุณ
--------------------------------------