MOGEN บรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยฯ ม. มหาสารคาม

MOGEN บรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยฯ ม. มหาสารคาม

เมื่อเร็วๆนี้... บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด จัดบรรยายความรู้ สุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล ให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำให้ถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมมอบทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม