MOGEN บรรยายให้ความรู้ เรื่องสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยฯ ม. นเรศวร

MOGEN บรรยายให้ความรู้ เรื่องสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยฯ ม. นเรศวร

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด จัดบรรยายความรู้ สุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล ให้นักศึกษาสถาปัตย์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และการเลือกสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำให้ถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมมอบทุนการศึกษา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

---------------------------------------------------

MOGEN : Bring Pleasure to Unique Space