top

Bathroom Guru

ห้องน้ำถือว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญ และเป็นพื้นที่เสี่ยง ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มมากที่สุดภายในบ้าน สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง จนเป็นเหตุที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ในสุด Guide