Careers

อีเมล์ : hr@mogen.co.th
โทร. : 0 2150 9709 ต่อ 304, มือถือ : 0 8467 2971 7

พนักงานซ่อมบำรุง

รายละเอียด :

 • ดูแล ตรวจเช็ค บำรุงรักษา อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ภายในโรงงาน 
 • ดูแลจัดเก็บเครื่องมือช่างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 • ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับรถ Folk lift ภายในบริษัทฯ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจัดหา จัดซื้อ เป็นต้น

คุณสมบัติ :

 1. อายุ 23ปี ขึ้นไป 
 2. เพศชาย 
 3. การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มากกว่า สาขา ไฟฟา หรือ ช่างยนต์ ประสบการณ์การทำงาน 1ปี ขึ้นไป 
 4. ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้า หรือการดูแลรถ Folk lift จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้อย่างดี

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 1 อัตรา


เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์


วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2559

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

 • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์นามสกุล pdf
 • กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง