Careers

อีเมล์ : hr@mogen.co.th
โทร. : 0 2150 9709 ต่อ 304, มือถือ : 0 8467 2971 7

เจ้าหน้าที่วางแผน

รายละเอียด :

วางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงานจนจบกระบวนการ


คุณสมบัติ :

  • อายุ 21-30 ปี 
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีความสามารถในด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน 
  • มีความละเอียดรอบครอบ 
  • มีความอดทนสูงต่อการทำงานในภาวะกดดัน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 1 อัตรา


เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์


วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2561

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

  • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์นามสกุล pdf
  • กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง