Careers

อีเมล์ : hr@mogen.co.th
โทร. : 0 2150 9709 ต่อ 304, มือถือ : 0 8467 2971 7

เจ้าหน้าที่ NC

รายละเอียด :

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า


คุณสมบัติ :

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป 
  • การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
  • มีความรู้ความสามารถในการประกันคุณภาพสินค้า 
  • มีทักษะการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ในการตรวจสอบ 
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้อต้น

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 1 อัตรา


เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์


วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2561

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

  • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์นามสกุล pdf
  • กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง