Careers

อีเมล์ : hr@mogen.co.th
โทร. : 0 2150 9709 ต่อ 304, มือถือ : 0 8467 2971 7

พนักงานปฏิบัติการ (คลังสินค้า)

รายละเอียด :

  • ตรวจนับ จัดเรียง และจัดเก็บสินค้าในชั้นเก็บสินค้าที่กำหนด 
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

  • อายุ 18ปี ขึ้นไป 
  • เพศชาย การศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมากกว่า 
  • มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถยกของหนักได้ 
  • สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะเร่งรีบ และกดดันได้ 
  • สามารถใช้เครื่องมือเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และสนใจที่จะเรียนรู้งาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 9 อัตรา


เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์


วันที่ประกาศ : 26 ม.ค. 2560

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

  • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์นามสกุล pdf
  • กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง