บริษัทโมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ starmark Group

บริษัทโมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ starmark Group

บริษัทโมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ starmark Group
คุณพงษ์ธร วานิชพงษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ